Επικαιροποίηση Στοιχείων Καταναλωτή

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για επικαιροποίηση των στοιχείων του αρχείου καταναλωτών.

 • Κωδικός Καταναλωτή: Αναφέρεται στην άνω δεξιά πλευρά του εντύπου λογαριασμού.
 • Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη: Το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη που φέρει τον νόμιμο τίτλο κατοχής του ακινήτου.
 • Διεύθυνση Ακινήτου: Η διεύθυνση που βρίσκεται το ακίνητο.
 • Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. Ιδιοκτήτη: Ο Α.Φ.Μ και η Δ.Ο.Υ του προαναφερόμενου ιδιοκτήτη.
 • Ονοματεπώνυμο ενoικιαστή: Συμπληρώστε σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου.
 • Τηλέφωνο ιδιοκτήτη: Συμπληρώστε το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη σταθερό ή κινητό.
 • Email Επικοινωνίας: Ορίστε ένα email επικοινωνίας και τσεκάρετε αν θέλετε να σας αποσταλεί ένα αντίγραφο της καταχώρησης σας.
 • id
 • date time
  calendar
 • Καταχώρηση από