Άμεση Εξυπηρέτηση

Καταχωρήστε γρήγορα και δωρεάν οποιοδήποτε συμβάν – βλάβη ή ερώτηση που σας απασχολεί (ύδρευσης, αποχέτευσης, εκμετάλλευσης) ώστε να ενημερωθεί άμεσα ο υπεύθυνος 24 ώρες το 24ωρο.

Ενημερώστε μας για την ένδειξη του υδρομέτρου σας σε περίπτωση μη μέτρησης από τον καταμετρητή.

Αναζητήστε με τον κωδικό του το συμβάν που καταχωρήσατε και μάθετε την εξέλιξη των εργασιών για την επίλυση του προβλήματος.