Συμβάν Αποχέτευσης

kodikos katanaloti

Σημείωση: Για την καταγραφή οποιουδήποτε συμβάντος απαιτείται η καταχώρηση του Κωδικού Καταναλωτή και Αριθμού Απόδειξης σας για την συσχέτιση της καταγραφής με τον λογαριασμό που ανήκουν.

 • id
 • date time
  calendar
 • 255 Χαρακτήρες σας απομένουν
 • Επικινδυνότητα
 • Βλάβη περιουσίας σας
 • 255 Χαρακτήρες σας απομένουν
 • 255 Χαρακτήρες σας απομένουν
 • Κατάσταση
 • security image