Συμβάν Εκμετάλλευσης

kodikos katanaloti

Σημείωση: Για την καταγραφή οποιουδήποτε συμβάντος απαιτείται η καταχώρηση του Κωδικού Καταναλωτή και Αριθμού Απόδειξης σας για την συσχέτιση της καταγραφής με τον λογαριασμό που ανήκουν.

  • id
  • date time
    calendar
  • 255 Χαρακτήρες σας απομένουν
  • Επικινδυνότητα
  • Βλάβη περιουσίας σας
  • 255 Χαρακτήρες σας απομένουν
  • 255 Χαρακτήρες σας απομένουν
  • security image