Εξόφληση Λογαριασμού

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά
Πληκτρολογήστε στα πεδία τον Κωδικό Καταναλωτή και τον Αριθμό Απόδειξης του τιμολογίου σας (Μόνο αριθμούς).Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, η απόδειξη της πληρωμής σας θα αποσταλεί στο Email σας.
Οδηγίες: Πληκτρολογήστε αρχικά τα πεδία Α και Β για να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων του λογαριασμού. Τα πεδία Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Email και το κουμπί 'Συνέχεια' ενεργοποιούνται όταν τα στοιχεία Α και Β είναι έγκυρα.